Activiteiten 2013

RKDocumenten.nl

Tijdens het verslagjaar 2013 is het gelukt een aanmerkelijke ondersteuning te verwerven om het verbeteringsprogramma van de website rkdocumenten.nl, ingezet in 2012 en dat resulteerde in de lancering van de geheel nieuwe vormgeving van de site (o.a. geschikt voor smartphones, tablets als pc’s) mede mogelijk te maken. Daarnaast kon ook nog een vervolgfase daarmee ingezet worden dat moet resulteren in een verbeterde zoekmachine en die in de loop van 2014 uitgerold moet worden.

Inhoudelijk is de website fors gegroeid door de inzet van meer vertalers en het inwerken van een nieuwe webmaster voor de website. De bezoekersaantallen zijn, mede door de nieuwe techniek, gegroeid naar circa 600 – 700 unieke bezoekers per dag.

Joomla

Het project om het eigen CMS (Content Management Systeem) om te zetten naar Joomla is voortgezet in het realiseren van een eigen lay-out. Voorzien wordt dat in de loop van 2014 begonnen kan worden met het feitelijk omzetten van websites naar het nieuwe systeem.

Domeinnamen

In het verslagjaar zijn enkele domeinnamen verkocht die, bij de huidige inzichten, op termijn geen invulling zullen krijgen en ook niet strikt tot het christelijk erfgoed behoren. Voorts werden enkele domeinnamen, wel tot het christelijk erfgoed behorend, aan een geschikte partner (bijv. met een eensluidende naam) overgedragen. Ook zijn in de loop van het verslagjaar enkele domeinnamen verworven (nadat ze eerder in andere handen waren) of nieuw geregistreerd.

Gedurende het verslagjaar is voortgang bereikt in het selecteren van die domeinnamen die tot het ‘christelijk erfgoed’ behoren en te naar alternatieve mogelijkheden te zoeken voor die domeinnamen die bij nader inzien daar niet meer toe behoren. Voor een deel betreffen dat met name domeinnamen van kerken en parochies, die door de voortschrijdende fusie- en samenwerkingsverbanden, niet meer toepasbaar lijken te zijn.

Advies en samenwerking

Gedurende het verslagjaar is incidenteel advies gegeven. Met name de activiteiten rondom de website rkdocumenten.nl levert diverse contacten op en vormen van samenwerking, o.a. resulterend in boekpublicaties. O.a. met de nieuwe uitgeverij Betsaida is samengewerkt bij het tot stand komen van publicaties op basis van vertalingen van de site en zijn nieuwe contacten met vertalers voor onze site tot stand gekomen.

Een aanzet is gegeven tot het meer feitelijk samenwerken met het Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk bij het opzetten van een vertaaltraject van de Apostolische Exhortatie Evangelii Gaudium.

Terug

Financiële steun

Dit is ook een site die door de Stichting InterKerk wordt aangeboden. Wilt u Stg. InterKerk steunen dan kan dat o.a. door middel van een gift. U kunt direct een eenmalige gift doen via iDeal.
Kiest u daartoe één van de onderstaande bedragen en klik deze aan:

U wordt vervolgens verwezen naar de pagina van “Veilig betalen met Mollie”, onze Payment Service Provider, en volg de aanwijzingen.

Uw gift kunt ook zelf rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer
DE65 37060193 1017834017
(BIC: GENODED1PAX)
t.n.v. Stg.
InterKerk, Schiedam.

Stg. InterKerk is gevestigd Singel 198a te
3112 GX Schiedam, tel. 06-34399522.
KvK 27184763,
BTW-nr. 809009560.
Verdere informatie is te vinden op onze website
www.interkerk.nl/anbi