Een bericht en geen pagina

In de periode van 1979 tot en met 1984 hield Paus Johannes Paulus II tijdens de wekelijkse Algemene Audiënties catechese over wat is gaan heten de Theologie van het Lichaam. Op basis van de (nieuwe) vertaling van deze serie catecheses die de H. Paus Johannes Paulus II gehouden heeft is onderstaande inhoudsopgave ontstaan. Deze is …