Een bericht en geen pagina

In de periode van 1979 tot en met 1984 hield Paus Johannes Paulus II tijdens de wekelijkse Algemene Audiënties catechese over wat is gaan heten de Theologie van het Lichaam. Op basis van de (nieuwe) vertaling van deze serie catecheses die de H. Paus Johannes Paulus II gehouden heeft is onderstaande inhoudsopgave ontstaan. Deze is conform de kritische uitgave van het oorspronkelijke manuscript en volgt niet de indeling, zoals de Paus deze gebruikt heeft tijdens de wekelijkse audiëntie op de woensdag.

Op deze site wordt de volgorde van de catecheses gevolgd. Dit betekent dat de hoofdstukindeling van het manuscript niet gevolgd kan worden, want het is niet in één document dat alle teksten ondergebracht worden. Zoveel mogelijk zullen de titels uit de inhoudsopgave meegenomen worden in de titels bij alinea’s. Dit dossier geeft, door de betreffende links, de mogelijkheid vanuit de inhoudsopgave naar de betreffende passages te springen. Vanuit de catechese kan men echter alleen maar naar het geheel van deze inhoudsopgave springen.