Opbrengst Donaties

Sinds april 2017 zijn donaties via deze site mogelijk. Hieronder een overzicht van de opbrengst tot nu toe. Uiteraard zijn wij uw dankbaar voor uw giften en wellicht een aanmoediging om ook zelf (opnieuw) een gift te doen:http://interkerk.nl/donatiepagina-2/

€ 965,00