Giften en schenkingen

U mag periodieke en gewone giften aan Stichting InterKerk (is ANBI geregistreerd) aftrekken

U moet wel voldoen aan de voorwaarden.

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:
  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld als u overlijdt of als uw partner overlijdt.
U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet

Déze voorwaarden:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling): Stichting InterKerk heeft deze status.
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met Stichting InterKerk sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Wilt u zelf een overeenkomst sluiten zonder notaris? Gebruik de overeenkomsten die u hier kunt downloaden (met enkele al reeds ingevulde gegevens van de Stichting – de ontbrekende gegevens van de Stichting worden ingevuld na ontvangst van het door u ingevulde en origineel ondertekende exemplaar). Print deze uit en vul uw eigen gegevens in als “schenker” bij nummer 1, 2, 3, 5 (en eventueel 6). Nadat ook wij onze gegevens hebben ingevuld en wij de overeenkomst ondertekend hebben, zenden we u 1 exemplaar retour.

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet

Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Advies

Wanneer u niet zeker bent over uw eigen fiscale situatie overleg met uw eigen administrateur. Ook kunt altijd een vertrouwelijk gesprek hebben met de penningmeester of de voorzitter van de Stichting. Stuurt u een mailtje naar finadm@interkerk.nl met kort uw situatie en vraag en hoe we u het beste kunnen bereiken. We proberen u zo snel mogelijk te benaderen.