skip to Main Content

De Rooms Katholieke kerk is zoals het weer: iedereen praat c.q. klaagt erover, maar niemand doet er iets aan. Dat kan ook niet, net zomin als je het weer kunt veranderen. Je kunt wel de barometer vooruit zetten, maar dan wordt het nog geen beter weer van. De waarheid die de kerk leert over God en mens, goed en kwaad en oorsprong en doel van de mens is er gewoon. Je kunt het enthousiast omarmen als zijnde bevrijdend en de pracht ervan bewonderen (heiligen doen dat). Je kunt ook met tegenzin toegeven dat het misschien wel een beetje klopt om maar het zekere voor het onzekere te nemen (wat de meeste cultuurchristenen doen). Je kunt er ook op aandringen dat er niks van klopt (wat atheïsten graag doen).Een ding kun je niet doen: de waarheid veranderen (wat vrijzinnige katholieken proberen te doen). Zelfs de paus kan dat niet.

Wat ik niet kan (en ook niet wil) is onze atheïstische vrienden overtuigen van de juistheid van de katholieke grondbeginselen. Maar de wetten van de logica zijn voor ieder van ons bindend. Het is grappig om (bijna dagelijks) te lezen dat vrijzinnige christenen aandringen op verandering van de leer van de kerk. Liberale journalisten houden van deze mensen; ze zijn immers van mening dat de Kerk geseculariseerd dient te worden en op zou moeten houden te pogen de seculariseerde wereld te evangeliseren. Je kunt natuurlijk alles acceptabel vinden, maar het gevolg is doorgaans wel dat geen mens je meer serieus neemt.

Zonder enige twijfel heb je kennis genomen van spannende berichten in de media dat de paus de katholieke leer aan het veranderen is. Paus Franciscus ventileert – vooral in vliegtuigen – onophoudelijk privé-meningen over de opwarming van de aarde, economie, immigratie en een tamelijk lange lijst onderwerpen waarover hij niet beter geïnformeerd is dan de gemiddelde krantenlezer. Maar dit doet allemaal niet ter zake. Over dit soort onderwerpen heeft de Kerk geen enkel gezag, althans niet meer dan een poelier of BN-er. De paus en de Kerk zijn er om de weg naar het heil te wijzen, niet om ons te vertellen op wie we moeten stemmen.

Deze Catechismus voor Atheïsten wil laten zien waar de kerk echt voor staat en dat we daar rationele argumenten voor hebben. De schaduwzijden van de Kerk zal ik zeker niet verdoezelen. De Kerk heeft door de eeuwen heen miljarden mensen omarmd en daar zaten de nodige miljoenen idioten tussen. Een van de eerste twaalf bisschoppen was een verrader die in de hel belandde. Talloze van de 266 pausen waren verre van heilig. Er zijn trouwens maar acht (8!) verklaringen die als onfeilbaar te boek staan. Je hoeft dus echt niet alles wat pausen in vliegtuigen of drinkende hulpbisschoppen in voetbalkantines zeggen als voor waar aan te nemen en na te volgen. Oftewel, denk zelf na. Dat is altijd een goed devies. Excuses aan degenen die meenden dat het lidmaatschap van de Kerk betekent dat je niet meer hoefde na te denken en dit gerust aan De Firma kon overlaten. Ik maak wel graag een onderscheid tussen scherpe legitieme vragen en onnozele vijandige opmerkingen die eerder hun grond vinden in sympathieën en antipathieën dan in argumenten. Bij deze breng ik graag een groet aan Joep Dohmen.

Back To Top