skip to Main Content

In het leven van de Kerk speelt Maria, de Moeder van God, een belangrijke rol. Wij roepen Maria wel in als voorspreekster bij de Heer, tot haar bidden of haar zelfs aanbidden doen we niet: we bidden tot God, soms via Maria, en alleen God aanbidden we.

Er zijn liturgische feesten gewijd aan Maria of gebeurtenissen in het leven van Maria:

Enkele devoties die een nadrukkelijk ‘mariaal’ karakter hebben zijn:

Maria is op verschillende plaatsen verschenen. Hoewel door de Kerk erkend is men niet gehouden om dit te geloven:

Back To Top