skip to Main Content

Theologie van het Lichaam

32,95 incl. BTW (excl. verzendkosten)

Let op: dit artikel moet gekocht worden via de website van de uitgever.

Beschrijving

Van opleiding was Karol Wojtyła (1920-2005) filosoof. Aan de universiteit van Lublin doceerde hij antropologie: de wijsgerige kijk op de mens en op zijn handelen.

Toen hij in 1978 paus Johannes Paulus II werd, had hij aantekeningen liggen voor een nieuw boek, dat hij niet meer gepubliceerd heeft. Deze notities vormden later de basis voor de reeks catechesen, die hij van 1979 tot 1984 aan dit onderwerp wijdde, en die bekend werden onder de naam De Theologie van het Lichaam.

Voor het eerst verschijnt De Theologie van het Lichaam integraal in Nederlandse vertaling, met een uitvoerige inleiding, verklarende aantekeningen en uitgebreide indexen. Ook het Memorandum van Krakau is opgenomen in dit boek.

Bijbelse geloofsovertuigingen, gelezen doorheen het perspectief van de moderne filosofie, leggen in De Theologie van het Lichaam de grondslag voor een geheel nieuwe kijk op het mysterie van de mens, die het vermogen in zich draagt om liefde uit te drukken en leven door te geven.

Zie ook dossier met overzicht van catecheses op RKDocumenten.nl

Back To Top