skip to Main Content

Stichting InterKerk heeft in de loop der jaren een reeks websites opgezet rondom tal van kerkelijke onderwerpen. Hieronder kan u een overzicht vinden van de belangrijkste websites.

RKdocumenten.nl

Recente Encyclieken, Concilieteksten en allerlei andere belangwekkende kerkelijke documenten van de RK Kerk in een Nederlandse vertaling bij elkaar gebracht en met een zoekmachine, alsmede dossiers (documenten die over een zelfde onderwerp overzichtelijk gerubriceerd, bijv. een dossier over medische ethiek). Enkele voorbeelden:

GaudeteEtExsultate.nl

De tekst van de Apostolische Exhortatie “Gaudete et Exsultate” – “‘Verheugt u en jubelt’ – Over de roeping tot heiligheid in deze wereld” staat als onderdeel op de website www.rkdocumenten.nl

AmorisLaetitia.nl

De tekst van de Post Synodale Apostolische Exhortatie “Amoris Laetitia” – ‘Over de vreugde van de liefde’ staat als onderdeel op de website www.rkdocumenten.nl

LaudatoSi.nl

De tekst van de Encycliek “Laudato Si’” – “‘Wees geprezen’ over de zorg voor het gemeenschappelijke huis” staat als onderdeel op de website www.rkdocumenten.nl

EvangeliiGaudium.nl

De tekst van de Post Synodale Apostolische Exhortatie “Evangelii Gaudium” – “Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag” staat als onderdeel op de website www.rkdocumenten.nl

Geloofjij.nl

Geloof jij is een website van stichting InterKerk en heeft als doel om het Katholieke geloof op een toegankelijke manier te verkondigen. Op de website is informatie te vinden over tal van verschillende onderwerpen met betrekking tot het Katholieke geloof. In de huidige tijd is er veel onwetendheid en zijn er veel vooroordelen. Met behulp van deze website willen we graag antwoorden geven. We hopen hiermee dat mensen in hun geloof kunnen groeien of tot geloof kunnen komen.

HagenPreken.nl

Op deze site vindt u de preken en columns van, de voorzitter van stichting InterKerk, plebaan Hagen. De preken zijn primair bedoeld om te beluisteren in een liturgische context. Bij de preek gaat het erom dat mensen worden meegenomen in het mysterie dat Christus in ons midden is, dat zijn Woord ons innerlijk voedt en dat wij zijn Verbond met ons steeds mogen vernieuwen. Dat neemt niet weg dat een preek de ene keer een meer actueel thema kan hebben of juist een meer catechetisch karakter of soms een meer leerstellige inhoud kan hebben. Steeds gaat het erom dat Gods Woord in onze harten binnenkomt zodat Hij richting kan geven aan ons leven.

Back To Top