skip to Main Content

In 1999 is Stichting InterKerk opgericht met de volgende doelstellingen:

  1. Internet toegang en andere faciliteiten leveren aan kerken en kerkelijke instellingen;
  2. Het vullen van websites waarmee de Boodschap van Christus ook via deze media verkondigd wordt;
  3. Het beheren van domeinnamen die tot het christelijk erfgoed behoren.

De eerstgenoemde doelstelling hebben we in 2006 overgedragen aan Exsilia

Voor tal van domeinnamen ontwerpen en vullen wij websites of stellen deze beschikbaar aan leden van de doelgroep. Actuele sites van de Stichting zijn o.a.:

GaudeteEtExsultate.nl

De tekst van de Apostolische Exhortatie “Gaudete et Exsultate” – “‘Verheugt u en jubelt’ – Over de roeping tot heiligheid in deze wereld” staat als onderdeel op de website www.rkdocumenten.nl

AmorisLaetitia.nl

De tekst van de Post Synodale Apostolische Exhortatie “Amoris Laetitia” – ‘Over de vreugde van de liefde’ staat als onderdeel op de website www.rkdocumenten.nl

LaudatoSi.nl

De tekst van de Encycliek “Laudato Si’” – “‘Wees geprezen’ over de zorg voor het gemeenschappelijke huis” staat als onderdeel op de website www.rkdocumenten.nl

EvangeliiGaudium.nl

De tekst van de Post Synodale Apostolische Exhortatie “Evangelii Gaudium” – “Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag” staat als onderdeel op de website www.rkdocumenten.nl

veertigdagentijd.nl

Met lezingen, overwegingen en gebeden voor de Veertigdagentijd

boetesacrament.nl

De veertigdagentijd is een periode van uitnodiging ons innerlijk met God te verzoenen

gebed.nl

Met diverse gebeden en intenties die aangeboden zijn om voor te bidden

aanbidding.nl

Een overzicht met katholieke kerken en kapellen waar de Eucharistie uitgesteld staat ter aanbidding

gregoriaans.nl

Met links over deze muziekstijl

rkdocumenten.nl

Recente Encyclieken, Concilieteksten en allerlei andere belangwekkende kerkelijke documenten van de RK Kerk in een Nederlandse vertaling bij elkaar gebracht en met een zoekmachine, alsmede dossiers (documenten die over een zelfde onderwerp overzichtelijk gerubriceerd, bijv. een dossier over medische ethiek)

Wij registreren domeinnamen, die te maken hebben met het christelijk erfgoed; dit om te zorgen dat er goede informatie verstrekt wordt en de domeinnamen niet verloren gaan aan derden.

Financiële steun

Dit is ook een site die door de Stichting InterKerk wordt aangeboden. Wilt u Stg. InterKerk steunen dan kan dat o.a. door middel van een gift. U kunt direct een eenmalige gift doen via iDeal, PayPal en enkele andere betaalmogelijkheden via onze betaalserviceprovider Mollie.

Makkelijk doneren via de donatiepagina.

Uw gift kunt ook zelf rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer
DE65 37060193 1017834017 (BIC: GENODED1PAX)
t.n.v. Stg. InterKerk, Rotterdam.

Stg. InterKerk is gevestigd Johannastraat 35 te 5616 PP Eindhoven, tel. 06-40412248.
KvK 27184763, BTW-nr. 809009560.

Verdere informatie is te vinden op onze website anbi

Back To Top