skip to Main Content

Sinds 1999 is Stichting InterKerk actief op het internet om de schat aan geloofsinformatie die de Kerk te bieden heeft toegankelijk te maken voor het grote publiek. Naast een aantal websites per onderwerp heeft Stichting InterKerk ook de website RKDocumenten.nl opgezet.

Deze website is gaandeweg een begrip geworden in kerkelijk Nederland en in het gehele Nederlandse taalgebied. Inmiddels is RKDocumenten ook een officieel orgaan voor de publicatie van door de bisschoppenconferentie geautoriseerde teksten.

RKDocumenten is net als de andere InterKerk websites voor iedereen gratis te raadplegen. Dat blijft ook zo, want we willen deze documenten voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk houden. Toch zijn er jaarlijks aanzienlijke kosten voor zowel de website RKDocumenten met de onderliggende techniek die jaarlijks verder wordt ontwikkeld, als voor de dragende organisatie Stichting InterKerk.

Wij komen daarom met een verzoek. Wilt u steunabonnee worden van Stichting InterKerk voor de website RKDocumenten en andere websites ten dienste van de verkondiging van ons geloof. Door steunabonnee te worden laat u zien dat u of uw organisatie niet alleen graag gebruik maakt van RKDocumenten, maar dat u het ook belangrijk vindt dat deze mooie website in de lucht blijft en geraadpleegd kan worden door alle geïnteresseerden. Met voldoende steun kunnen wij bovendien als vrijwilligers doorgaan met het uitbreiden van het aantal teksten.

Met het aanvinken van de machtiging machtigt u Stichting InterKerk om het aangegeven bedrag per maand, per kwartaal of jaarlijks per automatische incasso te innen. U kunt het daarnaast ook optellen bij de aftrekbare giften, want Stichting InterKerk is een ANBI instelling.

Met dank en vriendelijke groet,

Plebaan Michel Hagen
Voorzitter Stichting InterKerkBack To Top