skip to Main Content

RKDocumenten.nl

Tijdens het verslagjaar 2014 is de nieuwe vormgeving van de website uitgerold en verder bijgeschaafd. Vervolgens is ook gestart met het project om te komen tot een verbeterde zoekmachine en een verdere ontsluiting van reeds aanwezige data. In de loop van 2015 uitgerold moet worden.

Inhoudelijk is de website fors gegroeid door de inzet van meer vertalers. Het verbeterde beheersgedeelte maakt het plaatsen van nieuwe documenten effectiever. De bezoekersaantallen zijn, mede door de nieuwe techniek, stabiel gebleven op circa 600 – 700 unieke bezoekers per dag.

CMS

Het project om het eigen CMS (Content Management Systeem) om te zetten naar Joomla en/of een andere tool. De voortgang stagneert door ontbreken van voldoende tijd om het project aan te sturen, deels door het succes van rkdocumenten.nl en de tijd die daarin gaat zitten.

Domeinnamen

Het heroverwegen van het belang van enkele van de domeinnamen heeft op het moment minder prioriteit door de aandacht voor de andere projecten.

Advies en samenwerking

Gedurende het verslagjaar is incidenteel advies gegeven. Met name de activiteiten rondom de website rkdocumenten.nl levert diverse contacten op en vormen van samenwerking. Daartoe behoren ook initiatieven aangaande bepaalde vertaalprojecten, waarvan de oplevering in 2015 mogelijk moet zijn.

Getracht is tot meer feitelijke samenwerking te komen met het Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk maar is vooralsnog gebaseerd op ad hoc oppakken van initiatieven.

Back To Top