skip to Main Content

RKDocumenten.nl

Tijdens het verslagjaar 2015 is de nieuwe vormgeving van de website uit 2014 verder bijgeschaafd. De verbeterde zoekmachine en een verdere ontsluiting van reeds aanwezige data is in de loop van 2015 uitgerold.

De website is gegroeid, mede door de kortere teksten die geplaatst zijn. Bestaande teksten zijn aangepast, vanwege de implementatie van enkele nieuwe mogelijkheden van het beheersgedeelte. De bezoekersaantallen zijn, mede door de nieuwe techniek, stabiel gebleven op circa 600 – 700 unieke bezoekers per dag.

CMS

Het project om het eigen CMS (Content Management Systeem) om te zetten naar Joomla en/of een andere tool is afgebroken. Uitgezien wordt naar het inzetten van WordPress in de loop van 2016.

Domeinnamen

Het heroverwegen van het belang van enkele van de domeinnamen heeft op het moment minder prioriteit door de aandacht voor de andere projecten.

Advies en samenwerking

Gedurende het verslagjaar is incidenteel advies gegeven. Met name de activiteiten rondom de website rkdocumenten.nl levert diverse contacten op en vormen van samenwerking. Daartoe behoren ook initiatieven aangaande langdurige vertaalprojecten, zoals de Denzinger.

Getracht is tot meer feitelijke samenwerking te komen met het Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk.

Back To Top