skip to Main Content

Algemeen

In 2016 heeft de voorzitter, in het kader van zijn viering van 25 jaar priesterschap, de donaties bestemd voor de stichting, met name om de financiële situatie enigszins te verlichten. Via publicaties, o.a. in Katholiek Nieuwsblad, is meer goodwill en naamsbekendheid gekweekt voor de stichting, zodat o.a. de donatiestroom de rest van het jaar om een wat hoger niveau kwam, naast dat zich een vaste nieuwe vrijwilliger heeft gemeld.

RKDocumenten.nl

RKDocumenten.nl verkreeg de mogelijkheid om gebruikers-accounts aan te maken, een basis bestelfunctie werd ontwikkeld en een eerste stap voor het extraheren van volledige documenten uit de database werd gezet. Ook werd een “Meet & Greet” voor enkele donateurs en gebruikers van de site georganiseerd.

CMS

In het verslagjaar werd de eerste stap gezet naar het in gebruik nemen van WordPress als nieuwe CMS voor de overige websites van de stichting. De ‘moedersite’ werd daarin reeds opgezet, zodat ook de ANBI-informatie weer beter beschikbaar is gekomen.

Domeinnamen

Bijzondere activiteiten rond de domeinnamen werden niet ontwikkeld. Aanvragen tot overname werden door het bestuur in behandeling genomen en conform afgewikkeld.

Advies en samenwerking

In het verslagjaar is het contact met de Nederlandse Bisschoppenconferentie een nieuwe impuls gegeven. Gezocht wordt naar een modus tot samenwerking tussen hen en RKDocumenten.nl, als de grootste internetdatabase met vertalingen van kerkelijke documenten in het Nederlandse taalgebied.

Met name de activiteiten rondom de website rkdocumenten.nl levert diverse contacten op en vormen van samenwerking.

Back To Top