skip to Main Content

Algemeen

In het verslagjaar 2017 is de focus komen liggen op de technische kant van de ‘overige sites’ (sites naast RKDocumenten.nl), om daarmee het zich meer richten op de content van die site te ondersteunen. Zowel het laagdrempelig helpen van (jonge) Christenen op zoek naar eerste oriëntaties op het geloof, alsmede sites met meer dieper gravende geloofsinhoud voor de verdere zoektochten.

Er zijn voorzichtige contacten ontstaan waarbij het aantal vrijwilligers kan gaan groeien.

RKDocumenten.nl

Uit overleg met de Nederlandse Bisschoppenconferentie is voortgekomen dat zij aan RKDocumenten.nl de rechten geeft om vanuit de database Nederlandstalige vertalingen te publiceren van teksten vanuit het Vaticaan. Een beperkt aantal documenten worden geplaatst op basis van een door de Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling. Tot aan die tijd kan een werkvertaling, duidelijk herkenbaar als zodanig, geplaatst worden.

Met medewerking van de KBS (Katholieke Bijbelstichting) is een koppeling gemaakt tussen onze database en de database van RKBijbel.nl, zodat de Willibrordvertaling 1975 een integraal deel uitmaakt van onze website.

Op de website rkkerk.nl is een link geplaatst naar RKDocumenten.nl. Naar de website RKKerk.nl en RKBijbel.nl zijn de logo’s en de betreffende linken aangebracht op onze website.

Ook is een webshop-functionaliteit toegevoegd om bepaalde teksten digitaal beschikbaar te stellen.

Overige websites

In het verslagjaar verder gewerkt aan het technische platform om de verouderde websites om te kunnen gaan zetten naar websites die passen bij het huidig tijdbeeld.

Plannen werden gemaakt om nieuwe websites te gaan vullen, die antwoord proberen te geven op enkele gesignaleerde tekortkomingen in het huidige RK-aanbod aan informatie via het internet.

Domeinnamen

Bijzondere activiteiten rond de domeinnamen werden niet ontwikkeld. Aanvragen tot overname werden door het bestuur in behandeling genomen en conform afgewikkeld.

Enkele nieuwe domeinnamen werden geregistreerd om nieuwe plannen daarop mogelijk te maken.

Advies en samenwerking

In het verslagjaar is het contact met de Nederlandse Bisschoppenconferentie voortgegaan en afspraken verder geconcretiseerd.

Met name de activiteiten rondom de website rkdocumenten.nl levert diverse contacten op en vormen van samenwerking.

Financieel

In het verslagjaar was een iets teruglopend aantal donaties. Eenmalige baten van verkoop van domeinnamen bleef zeer beperkt. De vaste kosten, met name voor de registratie van domeinnamen van het christelijk erfgoed, namen iets toe door het registreren van nieuwe domeinnamen, waardoor het negatieve resultaat ten opzichte van het voorgaande jaar weer is toegenomen.

 

Back To Top